Wat mag er in een gescheiden riool worden afgevoerd?

Alles wat in de regenwaterbuis terecht komt, gaat rechtstreeks naar de natuur. Let daarom op met bepaalde producten.

In het regenwaterstelsel

De scheiding van afval- en regenwater betekent dat alles wat in de regenwaterbuis terecht komt, rechtstreeks naar de natuur gaat. Ook bijvoorbeeld het wegdek of het voetpad zijn aangesloten op dit stelsel. Daarom vermijd je bij het poetsen van de stoep best het gebruik van schoonmaakmiddelen en mag je geen afvalstoffen in de straatkolken gieten. Gebruik voor het schoonmaken van de wagen best milieuvriendelijke, fosfaatvrije producten.

In het afvalwaterstelsel

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin bootsen het zuiveringsproces na dat spontaan in de natuur gebeurt. Om het afvalwater goed te kunnen behandelen, mag het water dat je naar de riolering laat weglopen enkel volgende restanten bevatten:

  • urine en uitwerpselen
  • droog toiletpapier en vochtig papier waarop het logo van een toiletpot staat
  • voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
  • restanten van zeep en (niet-bijtende) schoonmaakproducten
  • al de rest mag er dus niet in!

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons