Wat is een overnamepunt? Wat is het verschil tussen het gemeentelijk en het bovengemeentelijk rioleringsstelsel?

Overnamepunten maken duiden welke bevoegdheden de gemeente en het gewest hebben.

In het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan (GUP) worden voor elke gemeente de overnamepunten bepaald. Een overnamepunt geeft in het rioleringsnetwerk aan tot waar de bevoegdheid van de gemeente loopt en waar de taak van het gewest begint.

  • Alle riolen stroomopwaarts van dit overnamepunt behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente (= gemeentelijk rioleringsstelsel).
  • Stroomafwaarts van een overnamepunt wordt riolering aangelegd door het gewest (= bovengemeentelijk rioleringsstelsel; Aquafin). Zo krijgen alle gemeenten en het gewest een duidelijk beeld van de investeringen die zij nog moeten plannen.

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons