Wat is de maximale diepte van een rioolaansluiting?

De maximale diepte voor een rioolaansluiting bedraagt 80 cm ten opzichte van het maaiveld.

De maximale diepte voor een rioolaansluiting bedraagt 80 cm ten opzichte van het maaiveld. Indien hiervan afgeweken dient te worden, moet dit op voorhand aangevraagd worden. Vraag dit aan via het contactformulier.

Riopact is een samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons