Wat gebeurt er als ik niet afkoppel?

Het is wettelijk verplicht om regenwater en afvalwater te scheiden. Doe je dit niet, dan kunnen er zelfs overstromingen, geurhinder en wateroverlast optreden.

Bij gescheiden stelsels, die voorzien zijn om afval- en regenwater afzonderlijk af te voeren, worden kleine afvalwaterleidingen gebruikt. Deze nieuwe afvalwaterleidingen zijn gemaakt om enkel afvalwater te verwerken. Dit betekent dat ze er niet op voorzien zijn om ook nog regenwater af te voeren. Als je niet afkoppelt (= scheiden van regenwater en afvalwater), vergroot de kans op overstromingen, geurhinder en wateroverlast, zelfs tot in je woning of die van de buren.

Het is bovendien een wettelijke verplichting. De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op. Voor Vlaanderen werd deze regelgeving vertaald in de Vlaamse milieuwetgev­ing (Vlarem II). Onder Vlarem II wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. De wet verplicht daarbij ook het scheiden van regen­water en afvalwater op privaat domein.

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons