Wanneer is afkoppelen verplicht?

Het afkoppelen (= scheiden van regenwater en afvalwater) is in sommige gevallen verplicht. Lees hier wanneer juist.

  • Bij de aanleg of heraanleg van rioleringen wordt in de meeste gevallen een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het afvalwater en regenwater worden vanaf dan afzonderlijk afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waar het wordt gezuiverd. Het regenwater kan je hergebruiken, wordt ter plaatse ge├»nfiltreerd of naar grachten en waterlopen afgevoerd.
  • Het scheiden van regen- en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte. Ook het regenwater en afvalwater van je woning moet gescheiden worden zodra er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd. Dit betekent dat je tot aan de rooilijn aparte leidingen moet voorzien voor rioolwater en regenwater.
  • Particulieren die bouwen of grondig verbouwen zijn verplicht om regen- en afvalwater te scheiden.

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons