Waarom moet ik regenwater en afvalwater apart afvoeren?

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. In sommige gevallen ben je nu al bij wet verplicht om je regenwater van de riolering af te koppelen. Op termijn zal bijna iederéén afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als dus best al rekening mee houden.

Niet vervuild (regen)water dat in de riolering terecht komt, verdunt het afvalwater dat naar de zuiveringsinstallaties gaat. Zo vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. Al dat water transporteren via de riool, kost ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch.

Wanneer een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan ook wateroverlast op straat ontstaan. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Redenen genoeg dus om regenwater waar mogelijk te scheiden van huishoudelijk afvalwater.

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons