Moet mijn privéwaterafvoer gekeurd worden?

Het is wettelijk verplicht om jouw privéwaterafvoer te keuren. Deze keuring bekijkt of de scheiding van jouw regen- en afvalwater goed geregeld is.

Ja, het is zelfs wettelijk verplicht! Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het regenwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op privédomein. Met de scheiding van de waterafvoer verbeteren we samen de kwaliteit van de waterlopen. Dankzij deze gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsinstallatie, waar het eerst gezuiverd wordt, vooraleer het in de waterlopen geloosd wordt.

Scheiding van regen- en afvalwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van rioolbeheerders als van particulieren. Een kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook belangrijk. Met de keuring van jouw privéwaterafvoer krijg je als particulier de zekerheid dat deze scheiding correct is uitgevoerd.

Klik hier om je keuring privéwaterafvoer aan te vragen!

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons