Is een kelderaansluiting toegelaten?

Gravitaire kelderaansluitingen worden niet toegestaan.

Gravitaire kelderaansluitingen worden niet toegestaan.

Wanneer de aansluiting op de riolering zich lager bevindt dan het openbaar saneringsnetwerk, bestaat er risico op terugstroming uit het openbaar saneringsnetwerk. Als klant moet je hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Deze maatregelen bestaan bij voorkeur uit de plaatsing van een pomp of de plaatsing van een terugslagklep met daarbij de nodige berging voor het stockeren van de vuilvracht gedurende de periode dat de gravitaire afwatering naar het rioolstelsel niet wordt verzekerd. Deze beveiligingsmaatregelen maken deel uit van de privéwaterafvoer.

De Watergroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een afwezige of gebrekkige beveiliging van de privéwaterafvoer.

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons