Saneringsvergoeding nog geen aansluiting

Ik heb nog geen aansluiting op de openbare riolering, waarom moet ik dan toch een bijdrage voor opvang en transport van afvalwater betalen?

De saneringsbijdrage (= saneringsvergoeding) wordt niet enkel gebruikt voor onderhoud en vervanging van het bestaande rioleringsnetwerk en de bestaande zuiveringsinstallaties, maar ook voor de uitbouw van toekomstige rioleringen en zuiveringsinstallaties. Daarom is het noodzakelijk dat iedere burger hierin een bijdrage levert.

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons