Hoe moet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) onderhouden worden?

Is Riopact rioolbeheerder in jouw stad of gemeente, dan gelden de richtlijnen van het Bijzonder waterverkoopreglement.

Is Riopact rioolbeheerder in jouw stad of gemeente, dan gelden de richtlijnen van het Bijzonder waterverkoopreglement:

 • De gebruiker van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) onthoudt zich van elke handeling die de IBA of haar exploitatie zou kunnen schaden en verleent aan De Watergroep en haar aangestelden te allen tijde een toe- en doorgangsrecht met alle nuttige materialen en werktuigen zodat het toezicht, onderhoud en herstel van de IBA altijd mogelijk is.

 • Binnen de op het as-built-plan in geel gemarkeerde zone, mag - behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van De Watergroep - niet overgegaan worden tot:
  • het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen of constructies. Elk ontwerp dient aan De Watergroep voorgelegd te worden zodat de veiligheidsafstanden overeenkomstig de vereisten van elk geval in het bijzonder zouden bepaald worden
  • het wijzigen van het maaiveldniveau
  • het opstapelen van goederen of materialen met een gewicht groter dan 1 ton/m²
  • het heien van palen of piketten in de grond die de infrastructuur kunnen beschadigen
  • het rijden over de constructie met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton incluis mechanische graaftuigen
  • het planten van bomen of diepwortelende struiken
  • Alle uitgravingen of ontgrondingen welke de stabiliteit van de grond of de ondergrond waarin de IBA zich bevindt in het gedrang zouden kunnen brengen, zijn eveneens verboden.

 • Alle kosten voor het reinigen en heropstarten van de installatie, te wijten aan een calamiteit ten gevolge van de aanwezigheid in het afvalwater van een of meerdere van de stoffen die hierna worden opgesomd, zullen verhaald worden op de gebruiker van de IBA.
  • Het betreft de volgende stoffen: bedrijfsafvalwater, regenwater, bleekwater, agressieve ontstoppers, verf en spoelwater van verf, white spirit, thinner, motorolie, producten voor ontwikkeling van foto’s, niet afbreekbare hygiënische doekjes, desinfecterende middelen (bv. dettol), tampons, maandverband, condooms, luiers, zure bestanddelen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen (bv. pesticide), karton, plastiek, niet afbreekbare stoffen, haren van mens en dier, etensresten, plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan, inhoud van chemisch toilet, giftige producten.
  • Deze lijst is niet-limitatief.

Meer weten over IBA’s?

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons