In jouw buurt

Geef jouw postcode in en ontdek wat Riopact doet in jouw gemeente of stad.

9400 Ninove

Deze gemeente is een Riopact-vennoot

Riopact voert in deze gemeente alle rioleringstaken uit, denk maar aan:

  • Realisatie rioolaansluitingen
  • Uitbreidingswerken
  • Onderhoud pompinstallaties en KWZI's (kleinschalige waterzuiveringsinstallaties)
  • Meedenken over andere projecten (bouw van grachtoverwelvingen in landelijk gebied, de aanleg van drukrioleringssystemen, afkoppelingsprojecten bij de aanleg van ontdubbelde rioleringsnetten).

Voor Riopact-vennoten geldt het Bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep.
Download het Bijzonder waterverkoopreglement (PDF).

Storing aan de riolering? Klik hier.

Tarief rioolaansluiting

In jouw gemeente is een eenmalige forfaitaire aansluitingskost voor een standaard rioolaansluiting van toepassing. Voor aanvragen in 2024 bedraagt dit 2.257,29 EUR (excl. btw). Voor het aansluiten van de private riolering op een wachtaansluiting zal eveneens een aansluitkost worden aangerekend. Ga hier na hoe je een rioolaansluiting kan aanvragen.

Riopact-vennoot
Riopact-gemeente
Ander samenwerkingsverband met De Watergroep

Riopact is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin

Nood aan meer informatie?

Contacteer ons